Проектантски услуги – транспортно строителство

 • Скоростни градски магистрали и улици
 • Пътни възли и кръстовища
 • Проекти за вертикални планировки
 • Проекти за сигнализация и маркировка
 • Проекти за транспортен достъп
 • Проекти за постоянна и временна организация на движението
 • Проекти за рехабилитация и ремонт на пътни обекти
 • План за безопаснот и здраве
 • Проекти за управление на строителните отпадъци

Фасилити мениджмънт

 • Техническа поддръжка на основни системи и системи за сигурност
 • Вътрешно, външно почистване, снегопочистване и поддръжка на зелени площи
 • Дезинсекция и дератизация
 • Физическа охрана
 • Управление на отпадъците
 • Офис мениджмънт
 • Рецепция и куриерски услуги
 • Мебели, вътрешни и външни премествания
 • Ремонти и реконструкции

Пропърти мениджмънт

 • Продажба на имоти
 • Отдаване под наем на имоти
 • Управление на имоти
 • Финансов мениджмънт на имоти
 • VR маркетинг на имоти

 – VR снимки и видео с дрон

 – VR снимки и видео наземни

 – Изготвяне на VR тур (360 градусов тур) за Google Inside View

 – Изготвяне на VR тур за всякакви 360 градусови платформи

VR дизайн на имоти ново строителство

 – Създаване на VR игри, на база на 360 градусов тур на имота

 • Персонални услуги

Управление на проекти

 • Изграждане на нови сгради – гражданско и промишлено строителство, изграждане на пътна и железопътна инфраструктура
 • Ремонти и реконструкции на бизнес обекти
 • Преместване и сливане на компании – нова офис среда (изграждане на нов офис и избор на ново обзавеждане и преместване на съществуващо)
 • Търгове за Фасилити мениджмънт
 • Интегриране на работна среда за хора в неравностойно положение
 • Инвеститорски контрол