Фасилити мениджмънт

  • Техническа поддръжка на основни системи и системи за сигурност
  • Вътрешно, външно почистване, снегопочистване и поддръжка на зелени площи
  • Дезинсекция и дератизация
  • Физическа охрана
  • Управление на отпадъците
  • Офис мениджмънт
  • Рецепция и куриерски услуги
  • Мебели, вътрешни и външни премествания
  • Ремонти и реконструкции