Пропърти мениджмънт

  • Продажба на имоти
  • Отдаване под наем на имоти
  • Управление на имоти
  • Финансов мениджмънт на имоти
  • VR маркетинг на имоти

 – VR снимки и видео с дрон

 – VR снимки и видео наземни

 – Изготвяне на VR тур (360 градусов тур) за Google Inside View

 – Изготвяне на VR тур за всякакви 360 градусови платформи

VR дизайн на имоти ново строителство

 – Създаване на VR игри, на база на 360 градусов тур на имота

  • Персонални услуги