Управление на проекти

  • Изграждане на нови сгради – гражданско и промишлено строителство, изграждане на пътна и железопътна инфраструктура
  • Ремонти и реконструкции на бизнес обекти
  • Преместване и сливане на компании – нова офис среда (изграждане на нов офис и избор на ново обзавеждане и преместване на съществуващо)
  • Търгове за Фасилити мениджмънт
  • Интегриране на работна среда за хора в неравностойно положение
  • Инвеститорски контрол