За нас

Ние Ви предлагаме качествена експертиза и лоялност. Работим с доказани партньори и разработваме иновативни решения. Основната ни цел е да помагаме на нашите клиенти да получат най-добрите услуги в областта на недвижимите имоти и строителството.

Искаме да помогнем за повече достъпна среда за хора в неравностойно положение – при ново изграждащи сгради и сгради за реконструкции.

Ще Ви консултираме и ще Ви направим проучване за:

  • Инвестиции в имоти
  • Предпроектни проучвания
  • Проектиране и изграждане на гражданско и промишлено строителство, пътна и железопътна инфраструктура
  • Фасилити мениджмънт при проектиране и изграждане на имоти
  • Вътрешен Фасилити одит(обследване) на сгради и компании:

 – качествен

 – количествен

 – финансов

Портфолио

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ПРОПЪРТИ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ 

ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ – ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНЕ

Клиенти и партньори

 

Услуги

Проектантски услуги – транспортно строителство

Скоростни градски магистрали и улици Пътни възли и кръстовища Проекти за вертикални планировки Проекти за сигнализация и маркировка Проекти за транспортен достъп Проекти за постоянна и временна организация на движението Проекти за рехабилитация и ремонт на пътни обекти План за безопаснот и здраве Проекти за управление на строителните отпадъци

Фасилити мениджмънт

Техническа поддръжка на основни системи и системи за сигурност Вътрешно, външно почистване, снегопочистване и поддръжка на зелени площи Дезинсекция и дератизация Физическа охрана Управление на отпадъците Офис мениджмънт Рецепция и куриерски услуги Мебели, вътрешни и външни премествания Ремонти и реконструкции

Пропърти мениджмънт

Продажба на имоти Отдаване под наем на имоти Управление на имоти Финансов мениджмънт на имоти VR маркетинг на имоти  – VR снимки и видео с дрон  – VR снимки и видео наземни  – Изготвяне на VR тур (360 градусов тур) за Google Inside View  – Изготвяне на VR тур за всякакви 360 градусови платформи – …

За контакти

dobridd [at] gmail.com

phone: +359898400171

кв. Изток, ул. „Николай Островски“ 5, ет.1, CLUB360
1113 София